HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG PALANG CẦU TRỤC HÀN QUỐC

1. Nhận thiết bị
1.1 Kiểm tra thiết bị khi giao nhận
Tời nâng được suất cho khách hàng sau khi đã hiệu chỉnh và vận hành thử
nghiệm đối với từng thành phần. Khi nhận hàng, Quý khách vui lòng kiểm tra
thiết bị đầy đủ và nguyên vẹn theo đơn hàng yêu cầu.
Ngoài ra cũng cần kiểm tra xem có bất kỳ hư hại nào đối với thiết bị trong quá
trình vận chuyển hay không. Bộ tời nâng sẽ bao gồm một tời nâng và tay bấm
điều khiển kèm theo.
Tay bấm điều khiển tời nâng và động cơ di chuyển tời nâng tương ứng với kiểu
nâng đó. Động cơ xe tời thường được đi khi đã ghép cùng với xe tời.
1.2 Phụ kiện kèm theo
1.3 Dưới đây là các phụ kiện kèm theo một bộ tời nâng hoàn chỉnh( đóng gói cùng
với tời nâng):
1.4 1. Hướng dẫn sử dụng của hãng.
1.5 2. Catalogue thiết bị của hãng
1.6 3. Cổ góp điện cho xe tời (Không kèm theo nếu nhập riêng tời nâng)
1.7 4. Bảng thông số kỹ thuật để kiểm tra thiết bị.

Gửi bình luận